Financial Aid
Scholarships Available
Accessibility
Kota Damansara MRT Station
Apply Online

MBA helps students in their personality development

Changing someone’s personality is not a short-term and easy process. It might take months or years and proper direction to build someone’s personality development.  SEGi’s MBA programme is a course...
Continue Reading

Making a difference through Biomedical Sciences

Every one of us has at least seen a doctor and got a health screening or test for at least once in our lifetime. Aside from the doctor, have you...
Continue Reading

SEGi Lahir Pakar Penyelidikan Industri 4.0

Isu mengenai revolusi perindustrian 4.0 yang sedang berlaku seringkali deperkatakan oleh semua pihak. Ia bukan sahaja mengubah industri dan perniagaan, tetapi juga mengubah sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia, kerana...
Continue Reading

Become a master financial planner with SEGi

Financial planning is all about stability and sustainability. Whether we are looking at long or short-term business investment, individual retirement plan, educations fund or asset management, financial planning and management...
Continue Reading

工料测量师,建筑业的未来

随着世界不断发展和变化,并且迈入第4次工业革命,工程师和建筑师等专业人士已逐渐成为社会上的重要角色。这些专业人士作为塑造马来西亚的一分子,他们都受到各方的重视,这是因为我国需要专业的建筑人才,尤其是工料测量师,以便在开发大型工程时可解决问题、改善及提高效率。 同时,现代的工料测量师已不再是传统的材料估算员,他们能负责的项目已经上升到“风险和价值管理的发展”、“建设项目管理”、“合同管理、法律和环境服务”等等,这代表在未来,工料测量师将成为全球工业界和跨国公司争先聘请的建筑人才。 根据马来西亚工程师委员会(BEM)表示,目前我国有11010名专业工程师和81771名研究生工程师,而往后的5年和10年内将需要大约275000名和300000名工程师。由于全球的建筑行业有着大量的人才需求,工料测量(QS)学位从10年前开始至今越来越受欢迎,而工料测量师的需求量也将于未来几年持续增长。 在建筑业,工料测量师主要负责一切有关工程中的“数量” – 工程材料、工程数量、工程变更、额外工程报价、现金流量分析及工程成本控制等,为项目管理提供可靠的数字依据,是集工程概算、验工计价、项目索赔等于一身的、综合性和技术性很强的专业技术人员。 不仅如此,工料测量师除了须具备许多工程技能和知识,还必须督导建筑材料的应用、写巡视报告、掌握工地安全意识和急救常识,以及沟通和商谈能力,以便为发展商、承包商、建筑师、融资公司等提供咨询 世纪大学工程与建筑环境学院(FOEBE)主任Chia Chee Ming博士表示,世纪大学一直在培养优秀的工程与建筑系毕业生。鉴于工业革命4.0的到来,工程与建筑环境学院会继续与业界领导合作,为工程与建筑环境系的学生提供新型的课程,并确保毕业生成为工业4.0中的专业工程师和建筑师。 他分享,在工程与建筑环境学院中最受欢迎的学位之一就是工料测量(QS)课程,该课程不只吸引男学生,也包括大量女学生。博士说,“世纪有40%的QS学生是女性,我相信这个数字随着具吸引力的职业选择和技术转型,逐渐将QS领域的男性主导行业转变成男女都可参与的行业,这个趋势在未来几年也将会持续下去。” 世纪大学的工料测量学位受到马来西亚工料测量师委员会(BQSM)和英国皇家特许测量师学会(RICS)的认证,学生在世纪大学完成工料测量(QS)学位后将可在BQSM注册,并获得具有两年监督工作经验的专业工料测量师认证。世纪大学的工料测量学位也吸引了众多来自本地学生和国际学生以及理科和文科的学生。 作为世纪工料测量毕业生,学生可以选择在全球各地就职,成为工料测量师、合同和成本管理员、财产和商业主管、采购顾问和合同执行或项目主管等。根据Chia Chee Ming博士的说法,世纪的工料测量学生非常抢手,2018年共有高达90%的毕业生在3个月内就业。 工程与建筑环境学院十分注重学生的学习环境。在学习过程,学生有机会与业界合作伙伴在作业和项目方面进行互动和合作,还可以使用先进的实验室和研讨会,以及发挥技能的工具。工程和建筑环境课程采用的是应对方法和最先进的设施,以让世纪大学工程和建筑环境系的学生在各自的领域上,拥有拓展成功事业的优势和机会。 Chia Chee Ming博士说,世纪大学提供基础到研究生的课程都是全面性和精心策划,并与其他著名国际大学有着相同的水平。他表示,世纪大学提供高质量的工程与建筑环境教育,该课程的教育基础是毕业生掌握在职场上拥有的业界相关知识,为此世纪与业界合作共同推出了学位课程,帮助毕业生为就业市场的变化和工业革命4.0做好充分的准备。 博士说,学生们在进入职场后,可通过自身的工作经历累积经验,这些经验将有助于促进他们在职场发挥技能,以及识别、分析和解决问题。” 目前世纪大学工程与建筑环境学院所提供的工程学课程有: 机械工程(荣誉)工程学学士学位 电气与电子工程(荣誉)工程学学士学位 土木工程(荣誉)工程学学士学位 化学工程(荣誉)工程学学士学士学位 工料测量(荣誉)理学士学位 建筑学(荣誉)理学士学位 室内建筑(荣誉)学士学位 理学预科文凭 文科预科文凭...
Continue Reading

Grooming Future Qualified Engineers and Quantity Surveyors

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – Charles Darwin, an English naturalist, geologist, and biologist,...
Continue Reading

Grooming Research Experts for IR 4.0

Since the past few years, everybody is talking about the ongoing industrial revolution 4.0. It has not only transform industries and businesses, but also changed higher education systems worldwide, as...
Continue Reading

Postgraduate studies, the way forward for career growth

Postgraduate education has become more of a necessity as the global workplace becomes more competitive and complex. Ten or perhaps 20 years ago, undergraduate qualification was the basis for hiring....
Continue Reading

读研,提升职业能力

深造,是为了提升人类的才能、文化和涵养;读研,则是让升学者可专研某种领域的知识,以成为该领域的专业人士。 在这个充满竞争的社会,单有工作经验或高学历已不再是一种优势,随着社会人士和毕业生投入职场以后,每个人都会发挥所长,施展浑身技能,希望能早日出头。可惜的是,大部分人未曾想过,究竟自己是为了什么而上班,是赚大钱和累积工作经验呢?还是准时上下班,毫无目标地过日子? 鉴于全球对科技和商业等专业知识的需求不断增多,以及众多企业逐渐聘请既有工作经验,又有高学历的人才,种种情况显示读研不失为一种好选择,许多青年人和成年人包括喜爱学术的大学生在可以一边工作赚钱的情况下,继续深造并进修自己的专长,日后在工作领域闯出一片天地。 读研有许多优势,尤其对于思考着是否继续升学的大学生和忙着赚钱养家的成年人,有着说不清的好处在内,例如学术研究、就业优势、平台提升、人格成长、心理成长、处事经验;不难看出,读研的好处在于小则取得更高阶的专业知识和学位,成为工作领域的专才,大则可为社会付出贡献,因此读研可说是全方面的提升。 当然,在读研这个漫长的过程中,研究生将经历一系列的人生挑战,他们可能会面对层出不穷的烦恼和问题、如感情、年龄、生计等因素,甚至是更糟糕的情况;如换个角度观察,每过关一次虽意味着会迎接更大的困难,但同时也可让自己变得更完善,研究生经过不同层次的磨炼后,无论是对于学术目标或未来规划都有更清晰的思绪,属利大于弊。 世纪大学的研究生课程,是为那些希望可以结合专业知识和工作能力的学子而开设,提供的优质课程适合繁忙的工作人士进修。 在世纪,研究生将可接触到不同的学习方式,其中有讲课、研讨会、工作坊、演讲、实验室及工作的实践经验。除此之外,世纪也邀请许多学术界权威人士和业界领导来担任学术顾问、讲师、考试及协调人员,研究生可在深造的路途上获益良多。 如果处在工作瓶颈阶段,或是深造期间不知未来的方向感,读研都可以解决这些问题,并且有效帮助您重新认识人生和职场的价值观,为您创造一段精彩的职业旅途。
Continue Reading

Peluang yang Luas Dalam Pentadbiran Perniagaan

Pentadbiran perniagaan merupakan salah satu bidang peluang pekerjaan yang paling popular ditawarkan dalam kalangan majikan di Malaysia. Bidang ini juga turut mempunyai pelbagai cabang antaranya adalah pemasaran, kewangan, operasi, sumber...
Continue Reading
1 2 3 4